Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Пристап до правда во Македонија
пронајди

ПОКАНА ЗА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА

Ве покануваме на прес-конференција на проектот „Пристап до правда во Македонија” која ќе се одржи на 21 март 2017 година (вторник) со почеток во 11:30 часот, во просториите на ЕУ Инфо центарот во Скопје.

Прес-конференцијата има за цел да ги запознае новинарите со најновите истражувања на јавноста и состојба со правото на бесплатна правна помош, како и со меѓународните и ЕУ стандардите во ова поле. Споделените случаи од праксата ќе им помогнат на новинарите да развијат квалитетни стории поврзани со (не)пристап до правда.

Настанот ќе го отвори Јаромир Левичек, раководител на oдделот Економија и финансии, јакнење на институционалните капацитети и прекугранична соработка.

По воведнито излагања настанот ќе продолжи со презентација на клучните наоди и препораки од Истражувањето на јавната перцепција и запознаеноста на граѓаните со Законот за бесплатна правна помош, како и презентација на најчести случаи од праксата.
Понатаму, ќе бидат презентирани и утврдените недостатоци на Законот за бесплатна правна помош и препораките за негово подобрување во согласност со ЕУ и меѓународните стандарди и праксата од друг држави.

Проектот Пристап до правда во Македонија е финансиран од Европската Унија, а се спроведува од страна на Фондацијата Отворено општество - Македонија во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, Националниот ромски центар Куманово, ЕХО Едукативно - хуманитарна организација Штип, Младинскиот културен центар Битола и Избор Струмица.

Агендата за прес-конференцијата можете да ја преземете тука.

За повеќе информации за настанот:
Христина Василевска, Координаторка на проектот
hristina.vasilevska[at]fosm.mk тел: +389 2 2477 126, моб: +389 70 385 500

поврзани новости

нема поврзани новости