Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017
пронајди

СПРОВЕДЕНИ ОБУКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИСКО ЈАКНЕЊЕ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ РАБОТАТ НА ПОЛЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Како дел од серијата обуки за организациско јакнење, Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во рамки на концептот Инклузивни и транспарентни образовни политики организираше две обуки во х. Белви во Скопје. Првата обука на тема „Управување, финансиско и административно работење на граѓански организации“  се одржа на 13 и 14 октомври 2017 година, a втората обука на тема „Стратегиско планирање“ на 27, 28 и 29 октомври 2017 година.

Обуките беа наменети за  претставници на шест граѓански организации, пет од нив добија поддршка од ФООМ за унапредување на нивното програмско портфолио преку мали проекти/иницијативи во областа на образовaнието. Целта на првата обука беше да им овозможи на учесниците да се стекнат со знаења и вештини поврзани со управувањето со граѓанските организации и за одговорно, законско, транспарентно и отчетно финансиско и административно работење, додека втората обука им овозможи на учесниците да се стекнат со знаења и вештини поврзани со основните концепти и методи за стратегиско планирање.

поврзани новости

нема поврзани новости