Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанско општество
пронајди
Граѓанско општество

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Доделени 11 грантови за работни стипендии во граѓански организации

[Dec 26 2013 ] На конкурсот за доделување мали грантови за работни стипендии во граѓански организации во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество до Фондацијата Отворено општество – Македонија пристигнаа вкупно 26 пријави од граѓански организации. Во согласност со буџетот на проектот, избрани се единаесет истражувачки предлог проекти на кои ќе им бидат доделени грантови во вкупен износ од 25.088 УСД.

Граѓанско општество

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Доделени девет ад-хок грантови

[Oct 28 2013 ] На конкурсот за доделување ад-хок грантови во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество објавен во февруари 2013 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), во периодот од јуни до август 2013 година, пристигнаа вкупно 96 пријави од граѓански организации и неформални групи. Избрани се девет предлог проекти на кои ќе им бидат доделени грантови во вкупен износ од 68.159 УСД (подолу е даден списокот на грантистите).

Граѓанско општество

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Информативни средби

[Oct 21 2013 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, објави конкурси за доделување грантови за заеднички акции на граѓански организации и мали грантови за работни стипендии во граѓански организации. Проектот на УСАИД за граѓанско општество е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).

Граѓанско општество

Доделени 18 грантови на граѓански организации

[Oct 4 2013 ] На конкурсот за доделување грантови во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, објавен во април 2013 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија пристигнаа вкупно 99 пријави од граѓански организации. Избрани се 18 предлог проекти на кои ќе им бидат доделени грантови во вкупен износ од УСД $415,887 (подолу е дадена листата на грантистите).

Граѓанско општество

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Втор циклус обуки за надгледување и застапување

[Oct 2 2013 ] Во организација на ФООМ, а во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, во периодот септември - ноември 2013, се одржува вториот циклус обуки за градење капацитети на граѓанските организации за надгледување на властите и застапување.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Следна  Последна