Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди
Правна програма

Повеќе од 1.000 сиромашни граѓани добија претходна правна помош во 2013 година

[Dec 30 2013 ] Овластените здруженија за бесплатна правна помош во текот на 2013 година обезбедија претходна правна помош за повеќе од 1.000 сиромашни граѓани кои имаа правни проблеми.

Правна програма

Само една третина од политичките партии поднеле годишни финансиски извештаи

[Dec 27 2013 ] Транспарентност Македонија (TM), во соработка со Фондацијата Отворено општество - Македонија, на 26-ти декември ја претстави анализата “Парите во политиката”, годишен извештај за 2013 година, кој се однесува на транспарентноста во финансиското работење на политичките партии.

Правна програма

Новиот Предлог за измена на Законот за работни односи им го одзема родителското право на мажите

[Dec 16 2013 ] Новиот Предлог-закон за измени и дополнувања на Законот за работни односи предложен од Владата на Република Македонија во ноември 2013 воведува ново работничко право кое можат да го користат само работничките, односно право на неплатено родителско отсуство. Ваквата нерамноправна поставеност на жената - мајка и мажот – татко само ја потенцира и поттикнува традиционалната улога на жената како мајки и негувателки.

Правна програма

Претставена платформата „SlobodenPristap.mk“

[Dec 11 2013 ] Правната програма на Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во соработка со Фондацијата „Метаморфозис“, на 11-ти декември ја претставија интернет платформата „Слободен пристап“ (slobodenpristap.mk) која има за цел да помогне во процесот на барање информации од јавен карактер.

Правна програма

Правна програма и Програма за реформа на јавната администрација

МИОА го оневозможува консултативниот процес за два предлог-закони

[Dec 10 2013 ] ФООМ испрати реакција до Министерот поради постапката на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), а со која го оневозможува консултативниот процес за Предлог-законот за административни службеници и Предлог-законот за вработени во јавниот сектор.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  Следна  Последна