Изданија поддржани од ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Сонуваме да патуваме

Aнализа на академската и студентската мобилност преку алатката – пристап до информации од јавен карактер

Минатото под прашање

Модерна Македонија и неизвесностите на нацијата

Судирот на цивилизациите

и преобликувањето на светскиот поредок

ЕКТС - Реалност или илузија во високото образование

- анализа преку алатката пристап до информации од јавен карактер

Прва  Претходна  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Следна  Последна