Бесплатна правна помош
пронајди

Извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош во 2016-2017 година

Автор:
м-р Христина Василевска

Издава:
Фондација Отворено општество - Македонија (ФООМ)

поврзани новости

нема поврзани новости