Извештаи од следењето на процесот на пристапувањето на Македонија во ЕУ
пронајди

СУШТИНСКА ФОРМАЛНОСТ ИЛИ ФОРМАЛНА СУШТИНА: ЕУ агендата во Програмата на Владата 2014-2018

Дваесет и втори извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУПодготвил
:
Македонски центар за европско образование и
Фондација Отворено општество – Македонија

Клучни зборови

| еу