п а р т н е р и
Видливост на ФООМ
пронајди

Видливост на ФООМ

    Лого за документи во дигитална форма, веб-сајт (.PNG)
     Лого за професионално печатење (.AI)


***Со решение број 10-2113/5-2016 ТМ/2011/1225 од 20.09.2016 година на Државниот завод за индустриска сопственост,  логото на Фондација Отворено општество - Македонија претставува заштитена трговска марка и забрането е користење на истата без дозвола на Фондацијата.