Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017
пронајди

ДОДЕЛЕНИ ПЕТ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ РАБОТАТ ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Во рамки на концептот Инклузивни и транспарентни образовни политики, Фондацијата Отворено општество - Македонија додели грантови за 5 мали проекти/иницијативи на 5 здруженија на граѓани и организации кои работат во областа на образованието, во вкупен износ од 29.161 УСД.

Покрај унапредување на програмското портфолио на овие организации, ваквата поддршка се очекува да овозможи и промовирање на иновативни техники и добри практики на настава и учење; поттикнување на стручната дискусија околу образованието и образовните реформи; застапување за инклузивни политики на деца со потреба од дополнителна помош во образованието како и подигнување на квалитетот на јавниот дијалог со застапување за инклузивни, отчетни и квалитетни образовни политики базирани на докази - истражувања, анализи и добри практики.

Доделени грантови:

Организација  Име на проектот  Одобрен буџет (УСД)
Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби Бариери за образовна инклузија на децата со посебни потреби 6.000
Центар за меѓуетничка толеранција и бегалци Анализа на обемот и видот на административно-техничките активности на наставниот кадар во основните и средните училишта во РМ 5.218
Здружение за развивање и дигитализација на образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” - Скопје МултиЗборко 6.000
Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Скопје Инклузивни образовни политики за учениците со дислексија 5.952
Здружение на млади аналитичари и истражувачи - ЗМАИ Инфраструктурата и рамномерниот развој во основните училишта во Македонија 5.991

поврзани новости

нема поврзани новости