Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Заедничка рамка за правно зајакнување
пронајди

СТУДИСКА ПОСЕТА ОД МОЛДАВИЈА ВО РАМКИ НА ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ

Во периодот од 11 до 14 септември гости на Фондацијата Отворено општество – Македонија ќе бидат претставници на граѓански организации од Молдавија кои работат на давање правна и параправна помош.

Целта на студиската посета е да се разменат искуства во врска со постоечките форми на правни/параправни услуги засновани во заедницата, и особено достапноста на овие услуги до маргинализираните заедници како што се Ромите, корисниците на дроги, сексуалните работници и луѓето кои живеат со ХИВ.

Групата од Молдавија е составена од претставници на Фондацијата Отворено општество-Молдавија, граѓански организации кои работат со маргинализирани заедници и претставници од национални институции.

Посетата е дел од активностите во рамките на глобалната иницијатива за правно зајакнување на Фондациите Отворено општество чија основна цел е институционализација на основните правни услуги на национално ниво за истите да бидат достапни дури и за нај маргинализираните групи, и тоа во десет држави со ниски, средни и високи приходи. При тоа, концептот за правното зајакнување се разбира како процес на оспособување на обичните луѓе, вклучително и нај маргинализираните, сами да го користат правото за наоѓање  решенија за нивните секојдневни проблеми.

поврзани новости

нема поврзани новости