Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017
пронајди

ДОДЕЛЕНИ 8 ГРАНТA ЗА ПОДДРШКА НА АД-ХОК ИНИЦИЈАТИВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ, КОАЛИЦИИ И ЛОКАЛНИ АКТИВИСТИЧКИ ЈАДРА


На конкурсот за доделување грантови за поддршка на ад-хок иницијативи на граѓански организации,  неформални групи, коалиции и локални активистички јадра кои преку своите проекти ќе придонесат за унапредување на локалната демократија и социјалната кохезија на локално, регионално и национално ниво, објавен во мај 2017 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија пристигнаа вкупно 71 пријава.

Управниот одбор на ФООМ избра 8 ад-хок иницијативи на кои ќе им бидат доделени грантови за спроведување локални иницијативи со кои ќе се засили гласот на граѓанското општество во врска со прашањата од интерес на граѓаните на локално, регионално и национално ниво во вкупен износ од 36.885 УСД.

Доделени грантови:

Организација/Неформална група  Име на проектот  Одобрен буџет 
Здружение за заштита и едукација на деца и млади Роми- Прогрес, Скопје И Ромите се луѓе! $5.000
Центар за економски политики, анализи и консалтинг ЦЕПАК Млади лидери на заедниците $4.500
Извиднички одред „Гоце Делчев“ – Свети Николе Интеграција на млади со посебни потреби преку извидништво  $5.000
Здружение Институт за поддршка на медиумите -ИПМ Скопје Афирмација на позитивното влијание на процесот на соочување со минатото во Република Македонија $5.985
Неформална група на граѓани „ДОСТА Е ! “ – Струга ДОСТА Е !!! $3.000
Здружение Форум - Центар за стратешки истражувања и документација, Скопје ОБЈАВУВАЊЕ ИЗДАНИЕ НА СПИСАНИЕТО ФОРУМ АНАЛИТИКА ПОСВЕТЕНО НА ТЕМАТА „ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НОВАТА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ $2.500
Институт за истражување на политики и добро владеење Политики на казнување $5.900
Профицио – мултиетничка толеранција преку економски просперитет Јас сум жена, јас одлучувам за кого ќе гласам! $5.000

поврзани новости

нема поврзани новости