Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017
пронајди

ДОДЕЛЕНИ ТРИ ГРАНТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ АКЦИИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ВО ОБЛАСТИТЕ БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА, СУДСТВО И МЕДИУМИ

На конкурсот за доделување грантови за заеднички акции на здруженија и фондации во областите борба против корупција, судство и медиуми, до Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) пристигнаа вкупно 10 предлог-апликации.

Управниот одбор на ФООМ додели грантови на 3 граѓански организации, по еден во секоја од наведените области, во вкупен износ од 77.930 евра.

Овие грантови ќе обезбедат поддршка за заеднички развиени акции на минимум три здруженија и/или фондации кои се поврзани во формални или неформални партнерства или коалиции на тематска основа, со цел интензивирање на заедничките акции за мониторинг и зајакнување на граѓанското застапување за спроведување на Итните реформски приоритети, специфично во борбата против корупцијата, судството и медиумите.

Доделени грантови:

Организација  Име на проект  Одобрен буџет 
Здружение на граѓани Институт за човекови права Скопје Заедничка акција за итни реформи во судството  24.930 $
Транспарентност Македонија Промоција на стратешките приоритети на Платформата за борба против корупцијата  25.000 $
Фондација за интернет и општество Метаморфозис Опсерваторија на медиумските реформи  28.000 $

поврзани новости

нема поврзани новости