Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Граѓанско учество за локална демократија
пронајди

ЗАВРШНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА


На 22 јуни 2017 година (четврток), со почеток во 12 часот, во хотелот Холидеј ин во Скопје, ќе се одржи завршната конференција „Културни акции за унапредување на општините - Регрантисти во рамките на проектот ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА од ИПА 2 Програма за граѓанско општество и медиуми 2014-2015“, во организација на Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ) и Центар за развој на локалната демократија (ЦРЛД).

На настанот поздравни обраќања ќе имаат Никола Бертолини, Раководител за соработка од Делегацијата на Европска Унија, Роберт Алаѓозовски, Министер за култура, Фани Каранфилова-Пановска, извршна директорка на ФООМ и Георги Христов, претседател на ЦРЛД.

Воедно преставници од партнерските општини Струмица, Струга и Скопје ќе ги презентираат заклучоците за усвоените локални стратегии и акциски планови за култура, а потоа претставници од регрантираните организации ќе споделат дел од културните акции кои се дел од локалните акциски планови.

Проектот Граѓанско учество за локална демократија е поддржан од Европската унија и се спроведува од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија во партнерство со Центарот за развој на локалната демократија во општините Струга, Струмица и Центар. Проектот, кој започна со реализација во јануари 2016 година и ќе трае до јуни 2017 година, претставува надополнување на заедничките активности во рамки на концептот Општина по мерка на граѓаните кој ФООМ го спроведуваше од почетокот на 2014 година во гореспоменатите општини.

Целта на проектот е да помогне во зајакнување на влијанието на граѓанското општество во развојот на јавните културни политики и донесувањето одлуки на локално ниво, како и создавање средина која ги охрабрува активностите на граѓанските организации за имплементација на локалните културни политики.

поврзани новости

нема поврзани новости