Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017
пронајди

ПРЕЗЕНТИРАНИ ПРОЕКТИТЕ НА ГРАНТИСТИТЕ ДЕЛ ОД ГРАЃАНСКА АЛИЈАНСА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ


Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ) и Евртоинк - Центар за европски стратегии (Евротинк) одржаа работен состанок со медиуми и граѓански организации на тема „Мониторинг на реформата на јавна администрација“, на 15 јуни 2017 година, во просториите на Евротинк.

На состанокот беа презентирани грантистите кои се дел од проектот Граѓанска алијанса за транспарeнтност, финансиран од Европската Унија, а кои ќе спроведуваат мониторинг базиран на докази со цел унапредување на квалитетот на реформата на јавната администрација.

Пред присутните своите проекти ги презентираа:
1. Здружението на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедницата Заеднички вредности;
2. Рурална коалиција – Куманово;
3. Младински образовен форум;
4. Здружението за локална демократија ЦЕНТАР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА;
5. Здружението „Регионален центар за одржлив развој“– Кратово; и
6. Здружението за одржлив развој ГЕНЕРА Скопје.

Иако реформата на јавната администрација е предвидена како стратешки приоритет на државата, сепак од последниот извештај за напредокот според ИПА механизмот во делот на консултации забележана е потреба за подобрување на дијалогот и соработката со граѓанскиот сектор во процесот на донесување на одлуки и пристап до информации како предуслов за застапување базирано на докази.

Медиумите покажаа особена заинтересираност за проблемите кои се нотирани во делот на реформата на јавната администрација, особено за тоа како да се реши проблемот со обемот на вработени во јавната администрација и нивната структуираност. Диана Жупановска, проектна координаторка, говореше за потреба од поголемо граѓанското учество во реформата на јавната администрација и за реализација на соодветна функционална анализа на вработувањата во јавната администрација како алатка која ќе послужи за надминување на нотираните проблеми. 

поврзани новости

нема поврзани новости