Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Интеграција на Ромите
пронајди

Десет години подоцна: Промените зад бројките 2. епизода (видео)

Во втората епизода од серијата на кратки документарни видеа за Програмата за образование на Роми, акцентот е ставен на влијанието на активностите од проектот врз учениците и родителите, како и улогата на партнерските организации за учениците но и пошироко за заедницата во која работат. Партнерските  НВОи  се осврнуваат на различни аспекти на нивната улога во проектот при: креирање национални и/или локални извештаи за состојбата со образованието на учениците Роми, учество во работни групи за креирање национални и локални политики и акциони планови, поддршка на ученици повратници од азил, поддршка при документација на семејства, ученици и сл., вакцинација на деца и тн. Родители кои членуваат во училишни одбори и Совет на родители објаснуваат зошто е важно учеството на родители во одлучувањето во училиштата, но и зошто е клучно родителите да бидат активно вклучени во сите аспекти на образованието на нивните деца.

Клучни зборови

| образование | роми