Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017
пронајди

НАСТАН ЗА НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАЦИИ: „УПРАВУВАЊЕ СО ДИНАМИЧНИ МРЕЖИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ


На 19 јуни 2017 година, УСАИД Проектот за граѓанско учество ќе го организира првиот Настан за најдобри практики и иновации [BPIE] за размена на искуства, стратегии, тактики, знаење и најдобри практики меѓу поддржаните грантисти и партнери. Темата дефинирана за првиот настан е „Успешни модели за вмрежување и градење граѓански алијанси / Управување со динамични мрежи на граѓански организации“. Овој настан ќе се одржи во хотелот „Холидеј ин“ [сала Скала] во Скопје, а регистрацијата на учесници почнува во 10:30.

Говорниците и отворената дискусија вклучуваат претставници од Националниот младински совет на Македонија, еден од најголемите формални сојузи на граѓански организации во земјата, и од Платформата за борба против корупцијата, добро развиена неформална алијанса на граѓански организации.

На настанот ќе бидат испорачани детални презентации за чекорите за иницијално вмрежување и развојните патеки на двете алијанси, нивното внатрешно управување и процесите, како и нивните најуспешни иницијативи за застапување.

Ова е јавен настан, наметен како корисен ресурс за претставници на формални и неформални коалиции, мрежи или алијанси на граѓански организации, претставници на граѓанското општество, членови на неформални групи во заедницата и на локално ниво, и други граѓани заинтересирани за вмрежување и здружување на напорите околу конкретна кауза.

Сите заинтересирани претставници на граѓанското општество или поединци треба да се регистрираат за учество на настанот најдоцна до 15 јуни [четврток], до 4 часот попладне преку испраќање е-мејл на Kristina.Tasevska[at]fosm.mk, со следниве информации: име и презиме, организација/заедница, позиција/улога во организацијата/заедницата, е-мејл адреса.

Патните трошоци за учесниците кои доаѓаат надвор од главниот град ќе бидат покриена од страна на организаторот.

поврзани новости

нема поврзани новости