Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017
пронајди

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ ЗА ЗАЕДНИЧКИ АКЦИИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ВО ОБЛАСТИТЕ БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА, СУДСТВО И МЕДИУМИ

Фондацијата Отворено општество – Македонија во рамки на концептот Граѓанска акција за итни реформски приоритети објавува конкурс за доделување грантови за заеднички акции на здруженија и фондации во областите борба против корупција, судство и медиуми (формални и неформални мрежи на здруженија и фондации). 

Ќе бидат доделени три грантови, и тоа:
  1. Еден грант за заедничка акција на здруженија и фондации во областа борба против корупцијата во износ од 25.000 УСД (американски долари);
  2. Еден грант за заедничка акција на здруженија и фондации во областа судство во износ од 25.000 УСД (американски долари); и
  3. Еден грант за заедничка акција на здруженија и фондации во областа медиуми во износ од 28.000 УСД (американски долари).
Вкупната сума на доделени средства во овој конкурс не може да изнесува повеќе од 78.000 УСД (американски долари).

Овој вид грантови за заедничка акција на здруженија и фондации ќе обезбеди поддршка за заеднички развиени акции на минимум три здруженија и/или фондации кои се поврзани во формални или неформални партнерства или коалиции на тематска основа. Грантовите за заеднички акции ќе бидат доделени на здруженија и/или фондации кои се природно поврзани во формални или неформални партнерства и коалиции, кои имаат експертиза во релевантната област за која конкурираат, како и истражувачки и аналитички способности да продуцираат мониторинг базиран на докази и реализација на активности за застапување. Со грантовите ќе бидат поддржани акции со цел интензивирање на заедничките акции за мониторинг и зајакнување на граѓанското застапување за спроведување на Итните реформски приоритети, специфично во борбата против корупцијата, судството и медиумите. Заедничките акции треба да понудат креативни методи за интеракција со медиумите, што ќе придонесе за информирана јавна дебата за напредокот во однос на агендата за пристапување во Европската Унија.

Со грантовите се стимулира формирање партнерства и коалиции околу специфичнo прашањe за застапување на национално ниво. Посебен фокус ќе биде ставен на поддршка на процеси кои се инклузивни, вклучуваат поголем број здруженија и фондации, како и други клучни засегнати страни, како и вклучуваат, на пример, медиум и/или новинари кои работат истражувачко новинарство.

Повеќе информации за конкурсот како и потребните обрасци и упатстава за пријавување можете да ги преземете подолу.

Краен рок за поднесување: 16 јуни 2017 година (петок), до 16:00 часот.

поврзани новости

нема поврзани новости