Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Слобода на изразување
пронајди

ПРОМОВИРАНО МАКЕДОНСКОТО ИЗДАНИЕ НА „ПРИРАЧНИК ЗА НОВИНАРСТВО ЗАСНОВАНО НА ПОДАТОЦИ“

Како новинарите да ги искористат податоците за квалитетно известување

На 4 март, во ГЕМ Клубот, беше промовирано македонското издание на „Прирачник за новинарство засновано на податоци“, приреден од Џонатан Греј, Лилијана Бунегру и Луси Чејмберс, кое изворно е издание на Фондацијата „Отворено знаење“ и на „Европскиот центар за новинарство“, а македонската верзија на оваа значајна книга го подготви Центарот за развој на медиуми со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ).

Прирачникот е обид да им се приближи на новинарите секаде во светот, новинарството засновано на податоци. Тој е корисна алатка, помагало во работата за новинарите, со многу примери на успешно користење на техниките на дата-новинарството од целиот свет. Истиот изобилува не само со успешни приказни од западните земји со развиена медиумска сцена и медиумска култура, туку и од земји како што се Бразил и Нигерија.

Прирачникот нуди и многу практични примери, онлајн и офлајн алатки, интернет страници на кои можете да ги пронајдете таквите алатки, како и охрабрување за оние што штотуку навлегуваат во работата на полето на новинарството засновано на податоци.