Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Пристап до правда во Македонија
пронајди

СЕСИЈА ЗА ПРАВНО ОПИСМЕНУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ПРИЛЕП

На 17 март  2017 година (петок), во Прилеп, со почеток во 15 часот, ќе се одржи сесија за правно описменување за граѓаните од Прилеп во рамки на проектот Пристап до правда во Македонија. Сесијата за правно описменување е посветена на социјалната заштита на граѓаните, а е наменета за сите граѓани кои сакаат да научат повеќе за своите правата на парична помош од социјална заштита, како истите да ги остварат и како да се заштитат во случај кога институциите ги прекршуваат.

Сесиите за правно описменување на граѓаните се осмислени по модел на Велика Британија, кој е приспособен на правните потреби на македонските граѓани. Во рамки на проектот Пристап до правда во Македонија предвидени се уште четири сесии за социјална заштита на граѓаните. Вакви сесии ќе се одржат во Штип, Струмица, Прилеп, Битола и Скопје.

Проектот Пристап до правда во Македонија е поддржан од Европската унија а се спроведува од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, Националниот ромски центар - Куманово, Младинскиот културен центар - Битола, Едукативно - хуманитарната организација ЕХО - Штип и ИЗБОР - Струмица.

поврзани новости

нема поврзани новости