Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Граѓанско учество за локална демократија
пронајди

ДОДЕЛЕНИ ГРАНТОВИ НА ПОВИКОТ ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ОПШТИНА СТРУГА, СТРУМИЦА И ЦЕНТАР ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА

На 17 јануари 2017 година, Комисијата за одлучување по повикот за доделување грантови за граѓански организации во општина Струга, Струмица и Центар во рамки на проектот Граѓанско учество за локална демократија, донесе одлука од 31 пристигната пријава да додели грантови на 9 проекти, во вкупен износ од 84.720 евра.
Комисијата за одлучување по повикот донесе одлука, којашто беше потврдена од Управниот одбор, да додели грантови на следните проекти, кои произлегуваат од локалните Стратегии за култура на трите партнерски општини

  1. „Музеј Виа Кандавиа – Ливада, дестинација за културен туризам во Струга”, Здружение за етнокултура „ВИА Кандавиа” – Стругa;
  2. „Струга Креативен град”, Здружение Иницијатива за независен културен активизам ИНКА – Струга;
  3. „Етникумите заеднички се почитување на културните вредности”, Здружение за развој на меѓуетнички дијалог „Етнитети” – Струга;
  4. „Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме!”, Организација на жени од Струмица;
  5. „Интерактивна платформа на манифестации, настани, културни работници и организации/здруженија во доменот на културата”, Здружение Туристички сојуз – Струмица; 
  6. „Креативна акција за културна мобилизација”, Здружение за едукација и развој на лица со пречки во развојот Еднаквост за проектот – Струмица;
  7. „24.doc”, Здружение на поддршка на деца и млади со различности СИНАТА ПТИЦА – Скопје;
  8. „Прво па женско – фестивал за феминистичка култура”,  ЗГ за промоција на женската активност Тиииит! Инк. – Скопје; и
  9. „Децата во центар (на вниманието)”, ЗГ Буден театар - Скопје.

поврзани новости

нема поврзани новости