Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Општо
пронајди

ИЗБОРИ 2016: А КАДЕ Е ОВДЕ ПОПИСОТ?!

Пописот во изборните програми

Иако, Македонија е единствена земја во Европа без спроведен попис на населението веќе 14 години, сепак, оваа исклучително важна статистичка операција не зазема значајно место во изборните програми на партиите и коалициите.

Спроведување попис на населението планираат СДСМ, Либерална партија (ЛП) и Ливица, пришто, единствено ЛП има рок за негово спроведување:

ЛП:„За жал, отсуството на релевантни податоци за демографската, образовната и социо-економската структура на населението поради неспроведениот редовен попис на населението во Македонија е значаен хендикеп и за оваа Либерална политика. Затоа, бараме попис во 2017.“

СДСМ: „Ќе спроведеме попис на населението според меѓународни критериуми и стандарди. Податоците ќе им овозможат на државните институции, академскиот свет,  граѓанскиот сектор, вистинска анализа и креирање на реални политики во секоја сфера.“

Левица: „Спроведување попис на на­селението и домаќинствата согласно сите меѓународни стандарди.“

ВМРО за Македонија, на своите митинзи, најавува попис на населението, но главно со акцент на неговата етничка димензија. Нема информации дали пописот е и официјално вграден во програмата на оваа коалиција, зашто не е објавена на интернет страниците на нејзините партии.

ВМРО-ДПМНЕ, пак, пописот го спомнува во својата изборна програма, но само општо и во делот „Електронски регистар на населението“, без да се заложи за негово спроведување: „Ќе се воспостави единствена електронска евиденција за населението во Република Македонија, која би се користела како основна точка за потребните податоци за електронските административни услуги, како и за избори и попис на населението.“

Што се однесува до регистрите, СДСМ во својата програма најавува три основни електронски регистри – регистар на граѓани, адресен регистар и регистар на просторни податоци, кои меѓу другото, треба да претставуваат: „…Основа за сите активности што треба да се преземат за реализација на пописот на населението во Македонија.“

Другите партии чии програми се објавени и достапни за јавноста (програми кои успеавме да ги најдеме на интернет страниците на партиите), немаат планови поврзани со пописот и со регистрите на граѓани.

Имајќи го сето ова предвид, НВО Инфоценарот, ги потсетува учесниците во изборниот процес на очекувањата и на препораките од граѓанската и експертската јавност поврзани со пописот:

Итен приоритет за новата влада формирана после изборите, меѓу другото, мора да биде подготовката и спроведувањето сеопфатен попис на населението, според сите меѓународни стандарди и со засилено меѓународно набљудување.
Новата влада ќе треба да обезбеди политички консензус и волја да се реализира пописот, а тоа подразбира да се решат политичките прашања и да му се дозволи на Заводот за статистика, стручно и независно да ја реализира оваа исклучително важна статистичка операција.

Во Македонија не постојат услови за спроведување попис базиран на регистри. Од клучно значење е да се спроведе релевантен и кредибилен попис преку традиционално теренско попишување на населението.
Паралелно со ова треба да се спроведуваат активности за  создавање и поврзување на регистрите на граѓани.

поврзани новости

нема поврзани новости