Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанско општество
пронајди

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Доделени девет ад-хок грантови

usaidfosm


На конкурсот за доделување ад-хок грантови во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество објавен во февруари 2013 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), во периодот од јуни до август 2013 година, пристигнаа вкупно 96 пријави од граѓански организации и неформални групи. Избрани се девет предлог проекти на кои ќе им бидат доделени грантови во вкупен износ од 68.159 УСД (подолу е даден списокот на грантистите).

Овие грантови се овозможени со поддршка од американскиот народ преку УСАИД. Избраните проекти ќе бидат спроведени во период од пет до шест месеци. ФООМ ќе обезбеди можности за вмрежување, обуки и консултации за сите грантисти.

Прочитајте повеќе на веб сајтот на Проектот за граѓанско општество.

Клучни зборови

| граѓанско општество