Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанско општество
пронајди

Доделени 18 грантови на граѓански организации

usaidfosm


На конкурсот за доделување грантови во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, објавен во април 2013 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија пристигнаа вкупно 99 пријави од граѓански организации. Избрани се 18 предлог проекти на кои ќе им бидат доделени грантови во вкупен износ од УСД $415,887 (подолу е дадена листата на грантистите).

Овие грантови се овозможени со поддршка од американскиот народ преку УСАИД. Избраните проекти ќе бидат спроведени во период од 4 до 10 месеци. ФООМ ќе обезбеди вмрежување, обуки и консултации за сите грантисти.

Преземете го документот со листата на грантисти (.pdf)

Клучни зборови

| граѓанско општество