Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општина по мерка на граѓаните
пронајди

ОДРЖАН ГРАЃАНСКИ ФОРУМ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА

На 21 октомври 2016 година, во Домот на АРМ во Струмица, општина Струмица во соработка со Фондацијата Отворено општество – Македонија и Центарот на заедницата на општина Струмица, одржаа граѓански форум на кој граѓаните имаа можност да гласаат за предложените проекти од акциските планови за образование, млади, социјална заштита и соработка за граѓанскиот сектор.

На почеток, градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев, пред присутните го изрази задоволството од спроведувањето на избраниот проект од минатогодишниот форум, а кој што произлезе од стратегијата за млади, насловен како „Поддршка на старт ап бизнис за млади”. Градоначалникот Заев истакна дека скоро 12 години во општина Струмица преку форумски процеси со директно партиципирање на граѓаните, се носат одлуки за капитални инвестиции неопходни за идниот развој на Општината. 

На форумот од страна на претставници на општинската администрација, пред присутните граѓани беа претставени по два проекти од секоја област, или вкупно осум.  По гласањето од страна на учесниците како најприоритетен беше избран проектот за изградба на нов НВО центар. Неговата изградба ќе се финансира со 2.200.000 денари обезбедени од општина Струмица и Фондацијата Отворено општество - Македонија во рамки на концептот Општина по мерка на граѓаните.

Форумите се алатка со која граѓаните имаат можност директно да учествуваат во процесите на одлучување заедно со општинската администрација за мерки и активности коишто се од нивен интерес. Граѓанскиот форум го спроведе Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип.

Клучни зборови

| општини