Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општина по мерка на граѓаните
пронајди

ОДРЖАН ГРАЃАНСКИ ФОРУМ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР

На 18 октомври 2016 година, во х. Холидеј Ин во Скопје, Општината Центар во соработка со Фондацијата Отворено општество – Македонија и Центарот на заедницата на Општина Центар, одржаа граѓански форум на кој граѓаните имаа можност да гласаат за предложените проекти од акциските планови за образование, млади, социјална заштита и соработка за граѓанскиот сектор.

На почеток, градоначалникот на Општина Центар, Андреј Жерновски, пред присутните го изрази задоволството од спроведувањето на проектите кои беа избрани на минатогодишниот форум, а се однесуваа на замена на фасадната столарија (прозорци и врати) на ООУ „Димитар Миладинов“ и на финансиска поддршка за лиценцирање жители од општината за професионална нега на стари лица.

На форумот од страна на Секретарот на општината, Дончо Герасимовски, пред присутните граѓани беа претставени по два проекти од секоја област. По гласањето од страна на учесниците за најприоритетни беа избрани проектите за (1) замена на фасадната столарија на ЈУДГОЦ Раде Јовчевски Корчагин и за (2) вградување на лифт за храна во ЈУДГОЦ „Кочо Рацин“, објект: Наум Наумовски Борче – Универзална Сала. 

Општина Центар и Фондацијата Отворено општество - Македонија учествуваат во кофинансирањето на одбраните приоритетни проекти во рамки на концептот Општина по мерка на граѓаните.

Форумите се алатка со која граѓаните имаат можност директно да учествуваат во процесите на одлучување заедно со општинската администрација за мерки и активности коишто се од нивен интерес. Граѓанскиот форум го спроведе Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип. 

Клучни зборови

| настан | општини