Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општина по мерка на граѓаните
пронајди

ОДРЖАНА ОБУКАТА „БУЏЕТСКА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ЛОКАЛНО НИВО“

Од 14 до 16 октомври 2016 година, во Велес, во рамки на концептот Општина по мерка на граѓаните, се одржа обука на тема „Буџетска транспарентност и отчетност на локално ниво“ на која учествуваа вработени од општините Центар, Струга и Струмица и членови на Советите на овие општини.

Целта на обуката е градење на капацитетите на администрацијата и  членовите на Советите за обезбедување навремени и сеопфатни информации за граѓаните во сите фази на буџетскиот процес.

Учесниците стекнаа знаење и вештини за унапредување на фискалната транспарентност на локално ниво, како и им беа презентирани практики и механизми за унапредување на отчетноста. Исто така, на обуката беше посветено внимание за разбирање на концептот на буџетирање базирано на перформанси.Дополнително обучувачите, д-р Борче Треновски и Слаѓан Пенев, работеа со учесниците на подигнување на нивната свест за зголемување на отчетноста пред граѓаните за прашања од јавен интерес (училишта, инфраструктура и сл.)

Фондацијата Отворено општество – Македонија го спроведува концептот Општина по мерка на граѓаните од 2014 година во соработка со општините Центар, Струга и Струмица.

Клучни зборови

| обука | општини