Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Интеграција на Ромите
пронајди

ОДРЖАНА ГОДИШНА РЕГИОНАЛНА СРЕДБА НА ПРОГРАМАТА ЗА МЕДИЦИНСКИ СТИПЕНДИИ ЗА РОМИ ВО ОХРИД

Во периодот 25-27 септември 2016 година, во хотелот Метропол во Охрид, се одржа годишната регионална средба на Програмата за медицински стипендии за Роми [Roma Health Scholarship Program – RHSP (РХСП)]. 

На средбата  учествуваа партнерските организации инаку спроведувачи на четирите програмски компоненти за стипендирање, менторство, застапување и за медиуми, од Бугарија, Србија, Македонија и Романија. Беа споделени искуства, информации и предизвици во врска со реализирањето на РХСП програмата на регионално ниво, како и можностите за институционализирање на истата. 

Освен тоа, на 27 септември 2016 година, се одржа и еднодневна средба со професори, претставници од  медицинските факултети од земјите учеснички, на која се дискутираше за можностите за  интегрирање на РХСП во рамките на универзитетите, како и за воспоставување соработка и во други области.

поврзани новости

нема поврзани новости