Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Буџетска транспарентност
пронајди

ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕМЕ ЗА БУЏЕТСКИОТ ПРОЦЕС ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА?

Видео за буџетскиот процес во Република Македонија

Ова кратко анимирано видео има за цел да ги информира граѓаните за текот на буџетскиот процес во Република Македонија. Во време на подготовка на предлог буџетот на РМ за 2017 година како и буџетите на општините, граѓаните не се доволно информирани за постапката на носење на буџетите на локално и централно ниво, за начинот на кој самите тие непосредно ќе се вклучат во буџетскиот процес како и за тоа како се трошат нивните пари.


Видеото е изработено од страна на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија во рамки на областа Буџетска транспарентност.

Клучни зборови

| транспарентност