Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Образование
пронајди

ПРОГРАМАТА НА УСАИД ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА РОМИТЕ

Поддршката на УСАИД ги подобрува постигнувањата на Ромите во образованието

Во пресрет на 8-ми април, Меѓународниот ден на Ромите, директорот на УСАИД Македонија господин Роберт Вурц, во петокот го посети Центарот за образовна поддршка на Ромите „Дендо вас“ во општина Ѓорче Петров. Овој Центар заедно со уште три други центри во Прилеп и Куманово се вклучени во Програмата на УСАИД за образование на Ромите од 2004 година. Преку програмата годишно околу 200 дечиња на предучилишна возраст добиваат поддршка за подобро да се подготват за поаѓање на училиште, а на 800 основци-Роми им се дава поддршка во совладувањето на училишниот материјал и пишувањето на домашните задачи, со цел да го подобрат успехот и успешно да го продолжат своето образование.

„Денес сум овде за да ви го честитам Меѓународниот ден на Ромите но и да ви честитам на резултатите кои учениците, корисници на Програмата на УСАИД ги постигнуваат во училиштето, со поддршка на едукаторите во овој центар, со поддршка на нивните наставници и се рабира на родителите”, рече Роберт Вурц, директор на мисијата на УСАИД во Mакедонија Доброто образование е најважниот предуслов за излез од сиромаштијата и исклученоста. Затоа, Ве охрабрувам сите заедно да продолжиме со своите напори и да им помогнеме на младите Роми успешно да го завршат своето образование за да можат успешно да се натпреваруваат на пазарот на трудот и да се вклучат во сите општествени процеси“.

Програмата на УСАИД за образование на Ромите имплементирана од Фондацијата отворено општество - Македонија е иницијатива од 4.5 милиони американски долари која им помага на преку 1,000 ученици Роми годишно да ја завршат учебната година со што е можно поголем успех. Од почетокот во 2004 г. до денес, 298 средношколци и 89 студенти Роми завршија средно образование и универзитет со поддршка на УСАИД; преку 450 наставници од проектните основни училишта и 156 средношколски наставници добија обука за образование за социјална правда и интерактивни наставни методи.

Клучни зборови

| образование | роми