Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Регионална програма за поддршка на истражувања
пронајди

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ВТОРАТА ФАЗА ОД КОМПОНЕНТАТА НАЦИОНАЛЕН ДИJАЛОГ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ ВО МАКЕДОНИЈА

Фондацијата Отворено општество – Македонија во рамки на Регионалната програма за поддршка на истражување во Западен Балкан (РППИ) започна со имплементација на втората фаза од компонентата Национален диjалог за унапредување на јавните политики во Македонија. Целта е да се подготви нов финансиски модел кој ќе ја поддржи истражувачката заедница односно научното истражување во Македонија и ќе ги унапреди квалитетот, ефикасноста и влијанието на научноистажувачките активности.Главните активности се насочени кон: а) истражување/анализа за македонските и други меѓународни практики и финансиски модели, б) организирање на јавни дискусии и дебати, в) застапување на дефинираните препораки, г) развој и јавна презентација на финансискиот модел за поддршка на научноистражувачки проекти.

Времетраењето на проектот е до септември 2016, а ќе биде спороведен во соработка со истражувачки организации поддржани од РППИ, експерти и клучни чинители одговорни за унапредување на политиките  во област на општествените науки.


Клучни зборови

| ппир