Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Форуми во заедницата
пронајди

Општина Босилово успешно го заврши проектот „Форуми во заедницата“

На 20 февруари, во Босилово се одржа последната сесија во рамки на проектот „Форуми во заедницата“, на која, пред стотина граѓани, беа презентирани резултатите од проектот, кој во Босилово се спроведуваше од 2011 година.

Фондацијата Отворено општество- Македонија низ структуриран форумски процес, овозможи граѓаните на општина Босилово да ги наменат средствата за потреби кои се покажаа како приоритетни. На последната сесија од форумскиот процес, одржана на 23 февруари 2012 година, граѓаните ги наменија средствата од проектниот фонд за реконструкција на покрив од спортската сала на училиштето во село Турново и за изградба на повеќенаменски јавен објект во село Штука. И двете активности се успешно завршени.

Општина Босилово ги реализираше проектите во соработка со Швајцарската агенција за соработка и развој (SDC), со заеднички фонд од 3 600 000 денари.