Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Форуми во заедницата
пронајди

Општина Босилово успешно го заврши проектот „Форуми во заедницата“

На 20 февруари, во Босилово се одржа последната сесија во рамки на проектот „Форуми во заедницата“, на која, пред стотина граѓани, беа презентирани резултатите од проектот, кој во Босилово се спроведуваше од 2011 година.

Фондацијата Отворено општество- Македонија низ структуриран форумски процес, овозможи граѓаните на општина Босилово да ги наменат средствата за потреби кои се покажаа како приоритетни. На последната сесија од форумскиот процес, одржана на 23 февруари 2012 година, граѓаните ги наменија средствата од проектниот фонд за реконструкција на покрив од спортската сала на училиштето во село Турново и за изградба на повеќенаменски јавен објект во село Штука. И двете активности се успешно завршени.

Општина Босилово ги реализираше проектите во соработка со Швајцарската агенција за соработка и развој (SDC), со заеднички фонд од 3 600 000 денари.