Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Интеграција на Ромите
пронајди

ПРИРАЧНИК ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

Фондациите Отворено општество (ФОО) ја издадоа публикацијата Justice Programs for Public Health: A Good Practice Guide која претставува прирачник за добри практики за пристап до правда во областа на здравството. Во неа се содржани примери од проектите кои ги имплементираат грантисти на програмите за јавно здравство на ФОО, како и на концептот за Интеграција на Ромите на Фондацијата Отворено општество - Македонија. 

Прирачникот претставува сеопфатна алатка и за организациите и за донаторите кои се заинтересирани за адресирање на акутните потреби во јавното здравство, како и за сите оние кои сметаат дека пристапот до правда е од клучно значење во јавното здравство како што се тоа лековите.


Клучни зборови

| јавно здравство | роми