Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Форуми во заедницата
пронајди

Четврта сесија од меѓуопштинскиот форум Струга - Дебрца

На 30 јануари, во присуство на стотина жители од двете општини, се одржа четвртата сесија на меѓуопштинскиот форум помеѓу Општините Струга и Дебрца.

На сесијата беа презентирани пет проектни концепти, развиени од работните групи. Концептите развивани на овој меѓуопштински форум беа од областа „Собирање смет“:

1. Воспоставување на систем за Примарна селекција и собирање на отпад во Општините Дебрца и Струга
2. Изградба на стационар за кучиња скитници за Општините Струга и Дебрца
3. Воспоставување на систем за третман на органскиот отпад - поставување на подземни контејнери
4. Изградба на станица за секундарна селекција на отпад за Општините Струга и Дебрца
5. Подготовка на компаратина анализа за третман на отпад во Општините Струга и Дебрца

На следната, 5та форумска сесија, граѓаните кои до сега присуствувале на најмалку три форумски сесии ќе имаат право да учествуваат во изборот на проектот кој ќе биде имплементиран.