Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Форуми во заедницата
пронајди

Четврта сесија од меѓуопштинскиот форум Струга - Дебрца

На 30 јануари, во присуство на стотина жители од двете општини, се одржа четвртата сесија на меѓуопштинскиот форум помеѓу Општините Струга и Дебрца.

На сесијата беа презентирани пет проектни концепти, развиени од работните групи. Концептите развивани на овој меѓуопштински форум беа од областа „Собирање смет“:

1. Воспоставување на систем за Примарна селекција и собирање на отпад во Општините Дебрца и Струга
2. Изградба на стационар за кучиња скитници за Општините Струга и Дебрца
3. Воспоставување на систем за третман на органскиот отпад - поставување на подземни контејнери
4. Изградба на станица за секундарна селекција на отпад за Општините Струга и Дебрца
5. Подготовка на компаратина анализа за третман на отпад во Општините Струга и Дебрца

На следната, 5та форумска сесија, граѓаните кои до сега присуствувале на најмалку три форумски сесии ќе имаат право да учествуваат во изборот на проектот кој ќе биде имплементиран.