Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Форуми во заедницата
пронајди

Последователна форумска сесија во општина Гостивар

Во рамки проектот „Форуми во заедниците“ кој се имплементира во општина Гостивар, на 20 декември беше промовиран крајот на инфраструктурниот дел од проектот. На сесијата, на која присуствуваа 75 граѓани, одговорните лица во општината ги презентираа резултатите од препораките дадени од граѓаните до општината, во текот на форумскиот процес.

Во периодот од септември 2011 до декември 2012 година, граѓаните на општина Гостивар имаа можност да партиципираат во серијалот буџетски форуми имплементирани од страна на Фондација отворено општество –Македонија. На петтата форумска сесија по пат на гласање, граѓаните на Гостивар решија средствата од проектниот фонд да бидат наменети за уредување на неуредениот дел од кејот на реката Вардар во општинскиот буџет за 2012 година. До средината на декември 2012 проектот беше завршен. Во текот на форумите, граѓаните на Гостивар упатија 14 препораки до општината, кои се однесуваа на конструкцијата на буџетот за 2012 година.

До крајот на форумскиот процес беа развиени вкупно пет проекти. Еден од нив е и уредувањето на кејот на реката Вардар, финансиран од проектниот фонд. Од останатите четири проекти кои не влегоа во проектниот фонд, три се предвидени и реализирани во рамки на овогодинешниот општински буџет. Реализацијата на последниот проект беше оставена за следната буџетска година.