Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Јавно здравство
пронајди

Mеѓународен семинар

Фондацијата Отворено општество – Македонија(ФООМ), во партнерство со Програмата за право и здравство и Програмата за здравјето на Ромите, Фондација Отворено општество, Њујорк, организира меѓународен семинар „Правно застапување за здравствените права на Ромите“. Настанот ќе се одржи во периодот 9-11 јули 2012, хотел Метропол , Охрид.

На семинарот ќе учествуваат претставници на граѓански организации од Македонија, Србија и Романија. Главна цел на средбата е размена на искуствата на организациите од нивната досегашна работа на прашања поврзани со остварувањето на здравствените права на Ромите, што воедно ќе преставува можност за понатамошно јакнење на нивните капацитети за ефективно остварување на правното застапување, како и за зголемена отчетност на институциите при повредата на здравствените права на Ромите и анализа на можностите за надминување на системските пречки за остварување пристап до здравствена заштита за ромската популација.