Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Општо
пронајди

ФОНДАЦИЈАТА ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО - МАКЕДОНИЈА СО ПОДДРШКА ЗА НОВИНАРИТЕ КОИ ГО ОСТВАРУВААТ ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со 60-тина организации, новинари и поединци од Европа и пошироко даде поддршка за новинарите кои го остваруваат правото на слободен пристап до информации, изразувајќи притоа загриженост за настаните кои го опкружуваат шокантното убиство на новинарот Јан Куцијак.

ФООМ 15 години во континуитет работи на унапредување на правото на слободен пристап до информациите преку активно учество во подобрувањето на законската рамка и практиката во државата. За нас, сознанието дека убиство на Јан Куцијак најверојатно се должи на неговата посветена работа како истражувачки новинар и дека неговиот идентитет најверојатно бил откриен при барањето за слободен пристап до информации е вознемирувачко. Правото на слободен пристап до информации е човеково право, но исто така е суштинска алатка во борбата против корупцијата, при истражувањето на можни повреди на човековите права и секако е круцијална алатка за зголемување на  транспарентноста и отчетноста на властите што влијае на владеењето на правото. Сите граѓани треба да имаат можност да го искористат правото на слободен пристап до информации, без став од последици, а државите и ЕУ треба да обезбедат јакнење на законската рамка со која заштитата на идентитетот на оние кои го користат правото на пристап до информации е врвен приоритет.

Затоа, ФООМ се приклучи кон повикот испратен до сите 751 пратеници на Европскиот Парламент повикувајќи ги парламентарците да преземат итни акции за заштита на новинарите и сите оние кои го остваруваат правото на слободен пристап до информации. Писмото со целосната изјава потпишана од (во моментов) 61 организација, испратена до Европските парламентарци, можете да ја прочитате тука.

Дополнително, ги повикуваме сите новинари, организации и поединци кои сакаат да дадат поддршка, да го направат тоа преку потпишување на изјавата тука. Изјавата ќе биде отворена за потпишување до понеделник, 19 март до 18 часот.

поврзани новости

нема поврзани новости