Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017
пронајди

15 ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТПИШАА ДОГОВОР СО ВЛАДАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ХИВ И ТУБЕРКОЛОЗА

Активностите утврдени во Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција, годинава ќе ги реализираат 15 граѓански организации кои аплицираа на јавниот повик на Министерството за здравство, кои за реализацијата ќе добијат 47 милиони денари.

За програмите за ХИВ за годинава се обезбедени вкупно 95 милиони денари од кои 47 милиони денари се за превентивните програми кои ќе ги имплементираат 15 здруженија, околу 43 милиони денари се за третманот за ХИВ, а остатокот од пет милиони денари се за Институтот за јавно здравје и центрите за јавно здравје кои се поврзани со мониторинг и евалуација на овие програми.

“Република Македонија e првата земја во регионот која целосно го презема финансирањето на превентивните програми за ХИВ и туберкулоза од Глобалниот фонд. Владата стави приоритет и обезбеди средства од националниот буџет за да продолжи со програмите за превенција, дијагноза и за лекување на пациентите со ХИВ и туберкулоза” истакна Министерот за здравство Венко Филипче.

Во програмата за превенција на ХИВ покај пријавените 15 граѓански организации, активно ќе бидат вклучени и здравствените институции кои ќе имаат одговорност за да се одржи ниската преваленца на ХИВ. Товарот ќе падне на Институтот за јавно здравје, центрите за третман на зависности, Клиниката за инфективни болести и центрите за јавно здравје, а нивната работа ќе биде надгледувана од Национална комисија за ХИВ/СИДА при Министерството.

Со потпишувањето на договорите помеѓу граѓанските организации и Министерот за здравство Филипче со кои ќе им бидат обезбедени средствата, се официјализираше на соработката со која граѓанските организации станаа стратешки партнер на Министерството за здравство за превентивните програми за ХИВ и туберкулоза.

поврзани новости

нема поврзани новости