Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017
пронајди

ДОДЕЛЕНИ 6 ГРАНТA ЗА ПОДГОТОВКА И ОБЈАВУВАЊЕ ИСТРАЖУВАЧКИ СТОРИИ

Во ноември 2017 година Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) објави конкурс за поддршка за подготовка и објавување истражувачки стории кои ќе укажат на прекршувањата во постоечки политики и практики, ќе сугерираат подобрувања и донесување нови потранспарентни, инклузивни политики и ќе мотивираат зголемен и здружен ангажман на граѓаните, граѓанското општество и локалните власти за надминување на неповолните состојби.

Управниот одбор на ФООМ одлучи да поддржи 6 предлози од новинари на кои ќе им бидат доделени грантови за подотовка и објавување истражувачки стории кои адресираат прашања од интерес на локалните заедници во вкупен износ од 7.970 американски долари. Сториите треба да бидат подготвени и објавени до крајот на март 2018 година. За подготовката на четири од поддржаните стории ФООМ ќе обезбеди менторска поддршка од искусни новинари.

Доделени грантови:

Име и презиме  Наслов на истражувачката сторија Одобрен буџет 
Фатбарда Цури 1000 преводи, парите потрошени а книги нема! $1.500
Зоран Маџоски Хаос во сообраќајот по полошките сообраќајници, возење без возачки дозволи $890
Светлана Дарудова Младите со попреченост попречени да се дружат $1.380
Игор Стојанов Разликите во третманот на жените во јавните и приватните институции $1.500
Ване Трајков Како се води институционална грижа и поддршка на децата со говорни мани во предучилишна возраст во југоистокот $1.200
Тони Михаилов Дискриминација на Ромите при вработување – нарушување на правото на еднакви можности при вработување $1.500

поврзани новости

нема поврзани новости