Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017
пронајди

РАБОТИЛНИЦА „ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДДРШКА ОД ЗАЕДНИЦАТА“

Фондацијата Отворено општество – Македонија организираше дводневна работилница на тема „Обезбедување поддршка од заедницата “ која се одржа на 20 и 21 декември 2017 година, во хотел Романтик во Велес.

На работилницата на која предавачи беа Валбона Морина Максут  и Весна Кардалевска присуствуваа седумнаесет претставници на граѓански организации од неколку градови од Македонија и Скопје. Тие имаа можност да се стекнат со знаења кои ќе им помогнат во обезбедувањето поддршка од локалните заедницата, а сé со цел да се задоволат предизвиците на секојдневната работа и побарувањата од страна на донаторите.

На првиот ден од работилницата се разгледуваа теми и прашања поврзани со граѓанските организации и нивниот контекст, надворешните фактори кои влијаат на работата на организациите, поставувањето на мисија како и дефинирање на корисниците. Вториот ден од работилницата беше посветен на дефинирањето на клучните засегнати страни, вклучувањето на заедниците за остварување на целите на организациите, приоретизирање потребите како и акциско планирање.

Фондацијата Отворено општество – Македонија ја организираше работилницата во рамки на активностите на концептот Мобилизација на локалните организации и активизам во заедницата.

поврзани новости

нема поврзани новости