Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017
пронајди

РАБОТИЛНИЦА „МЕДИУМИТЕ КАКО ЈАВНО ДОБРО“

Фондацијата Отворено општество – Македонија во соработка со Балканската репортерска истражувачка мрежа Македонија на 12 и 13 декември 2017 година во хотел „Романтик“ Велес,  организираше работилница на тема „Медиумите како јавно добро“. На работилницата учествуаа дваесетина сопственици и главни и одговорни уредници на локални и регионални медиуми кои дадоа значаен придонес во дискусијата посветена  на одговорното и професионално новинарство во полза на јавен интерес. 

Особено внимание се посвети на анализата на постојните проблеми и предизвици за независната медиумска сфера, но истовремено и се детектираа досегашните добрите практики и искуства во однос на улогата на медиумите во промоција на теми од јавен интерес. На работилницата се разгледуваа и неискористените можности  за креирање и спроведување на одржливи стратегии кои ќе придонесат за заштита на професионалните стандарди од една страна и јавното добро од друга страна. Имајќи ги предвид принципите на корпоративната одговорност и јавниот интерес учесниците во дискусијата ги разгледуваа и потенцијалите на локалните и регионалните медиуми кои како дел од приватниот сектор ги имаат во функција на промоција на јавното добро.

Претставници на Советот на Агенцијата за електронски медиуми од Хрватска ги споделија нивните искуства, научени лекции и предизвици кога се во прашање поддршката на локалните медиуми, јавниот интерес и саморегулацијата. Работилницата е дел од активностите на ФООМ во рамки на концептот „Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата“.

поврзани новости

нема поврзани новости