Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017
пронајди

ОБУКА „ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО“

Фондацијата Отворено општество – Македонија во рамки на концептот Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата, во соработка со Балканската репортерска истражувачка мрежа, од 10 до 12 ноември 2017 година, во хотел Романтик во Велес, ќе одржи обука на тема „Истражувачко новинарство“.

Обуката е наменетa за претставници од локалните медиуми кои ќе ги зголемат своите знаења за процесот на истражувачко новинарство, ќе се запознаат со алатките за креирање истражувачки стории, со посебен осврт на Законот за слободен пристап до информации и откривањето на корупција во јавните набавки.

поврзани новости

нема поврзани новости