Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Пристап до правда во Македонија
пронајди
Пристап до правда во Македонија

ОДРЖАНА ПОСЛЕДНАТА СЕСИЈА ЗА ПРАВНО ОПИСМЕНУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЧКИ ПРАВА

[May 29 2017 ] На 27 мај 2017 година, во просториите на „Една може“ во Скопје, во рамки на проектот Пристап до правда во Македонија се одржа сесија за правно описменување на граѓаните на која беа презентирани работничките права, со посебен акцент на правото на одмор на работниците и како истиот се користи, како и формата и содржината на отказот.

Пристап до правда во Македонија

ПИСМО СО ПРЕПОРАКИ ЗА НОВИОТ ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

[May 27 2016 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) заедно со партнерските здруженија од проектот „Пристап до правда во Македонија“, Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Младински културен центар – Битола, Избор – Струмица, Национален ромски центар – Куманово и Едукаивно-хуманитарна организација – ЕХО – Штип, во изминатиов период подготвија писмо со препораки за новиот Закон за бесплатна правна помош.

Пристап до правда во Македонија

ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ДА СЕ УСОГЛАСИ СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА НОТАРИЈАТ

Соопштение на проектот Пристап до правда во Македонија

[May 12 2016 ] Потребна е итна промена на Законот за бесплатна правна помош со цел негово усогласување со Законот за нотаријат за да се избегне изигрување на ранливите категории граѓани на кои им е потребен адвокат.

Пристап до правда во Македонија

Соопштение на проектот Пристап до правда во Македонија

Претставници на проектот Пристап до правда во Македонија остварија средба со претставник на институцијата Народен правобранител на Република Македонија

[May 22 2014 ] На средбата претставниците на проектот Пристап до правда во Македонија ја претставија целта на проектот и проектните активности во однос на развојот и промовирањето на системот на бесплатна правна помош во државата и ја понудија својата соработка со Народниот правобранител во доменот на нивното работење.

Пристап до правда во Македонија

СООПШТЕНИЕ НА ПРОЕКТОТ ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА

Претставници на проектот Пристап до правда во Македонија остварија средба со делегација на Министерството за правда

[May 13 2014 ] Претставници на проектот Пристап до правда во Македонија од Фондацијата Отворено општество - Македонија и Македонското здружение на млади правници, заедно со претставникот на Делегацијата на Европската унија во Република Македонија задолжен за прашањата на правда и внатрешни работи на 08.05.2014 година остварија средба со делегација од Министерството за правда.