Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Интеграција на Ромите
пронајди
Интеграција на Ромите

Презентиран завршниот Извештај од надворешната евалуација на Проектот за образование на Роми

[Feb 6 2014 ] На 5 февруари на Скопски саем беше презентиран завршниот Извештај од надворешната евалуација на десетгодишниот Проект за образование на Роми (ПОР) на Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) поддржан од УСАИД и ФООМ. Наодите од евалуацијата го нагласуваат позитивното влијание на Проектот врз ромската заедница и ги потврдуваат променетите ставови на наставниците, ромските ученици и нивните родители.