Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Форуми во заедницата
пронајди
Форуми во заедницата

Петта сесија од меѓуопштинскиот форум Струга - Дебрца

[Feb 22 2013 ] Проектот „Воспоставување на примарна селекција на органски отпад и набавка на возило за отпад“ доби најголема поддршка од граѓаните на петтата форумска сесија, на која беа презентирани четири проекти од завршната фаза на меѓуопштинскиот проект „Форуми на заедниците“, помеѓу општините Струга и Дебрца.

Форуми во заедницата

Општина Босилово успешно го заврши проектот „Форуми во заедницата“

[Feb 20 2013 ] На 20 февруари, во Босилово се одржа последната сесија во рамки на проектот „Форуми во заедницата“, на која, пред стотина граѓани, беа презентирани резултатите од проектот, кој во Босилово се спроведуваше од 2011 година.

Форуми во заедницата

Четврта сесија од меѓуопштинскиот форум Струга - Дебрца

[Jan 30 2013 ] На 30 јануари, во присуство на стотина жители од двете општини, се одржа четвртата сесија на меѓуопштинскиот форум помеѓу Општините Струга и Дебрца.

Форуми во заедницата

Последователна форумска сесија во општина Гостивар

[Jan 20 2013 ] Во рамки проектот „Форуми во заедниците“ кој се имплементира во општина Гостивар, на 20 декември беше промовиран крајот на инфраструктурниот дел од проектот.

Форуми во заедницата

Форумски сесии во општините Струга, Дебрца и Могила

[Dec 6 2012 ] Програма форуми во заедницата продолжи со реализација на форумските сесии во општините Струга, Дебрца и Могила и во декември 2012.

1  2  3  4  Следна  Последна