Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Регионална програма за поддршка на истражувања
пронајди
Регионална програма за поддршка на истражувања

КОНФЕРЕНЦИЈА „ОПШТЕСТВЕНИ, ПОЛИТИЧКИ И ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН“

6-та годишна конференција на Регионалната програма за поддршка на истражување

[Jun 1 2015 ] На 28 мај и 29 мај 2015 година, во хотелот Инекс Горица во Охрид, се одржа шестата годишна конференција на Регионалната програма за поддршка на истражување со наслов „Општествени, политички и економски промени во Западен Балкан“ во организација на локалната канцеларија во рамки на Фондацијата Отворено општество - Македонија.