Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди
Правна програма

Полесен пристап до институциите и до правдата за сиромашните и ранливите категории граѓани

[Nov 26 2013 ] Здружението Избор од Струмица овозможи сиромашните и припадниците на ранливите категории на граѓани да добијат информации и совети за решавањето на правни проблеми од граѓанската и управната материја. Здружението е на располагање на сите лица кои поради тешката материјална положба или незнаење не се во можност да ги остварат или заштитат своите законски засновани права.

Правна програма

Комисијата за заштита од дискриминација треба да ја промени својата пракса

[Nov 26 2013 ] За Мрежата за заштита од дискриминација е неприфатливо носењето на делумни и декларативни мислења од страна на Комисијата. Барањата на жртвите не се барања за компромис, туку за заштита од дискриминација.

Правна програма

ЕХО од Штип овозможи правна помош за 95 граѓани

[Nov 22 2013 ] За шест месеци работа како овластено здружение за давање на претходна правна помош, во ЕХО се обратиле 95 граѓани од Штип и околните општини и побарале помош за надминување на правите проблеми Заштита од семејно насилство, имотно - правните прашања и заштитата на правата од областа на социјалното и здравственото осигурување се најчести проблеми за кои граѓаните бараат бесплатна правна помош.

Правна програма

Бесплатна правна помош за 65 граѓани за здравствено осигурување и социјална заштита

[Nov 21 2013 ] Здружението РОМА С.О.С. од Прилеп, во изминатите два месеци им нудеше помош на невработени граѓани со пониски примања да го остварат или продолжат правото на здравствено осигурување, а на корисниците на социјална парична помош им помогна да ја обноват документацијата за постојана или еднократната парична помош.

Правна програма

Бесплатна правна помош за граѓаните кои се социјално загрозени

[Nov 20 2013 ] Младински културен центар – Битола (МКЦ) повеќе од две години обезбедува бесплатна правна помош за граѓаните како дел од неформалната мрежа на овластени здруженија за бесплатна правна помош и го користи Законот за бесплатна правна помош. Овластените здруженија за бесплатна правна помош помагаат со совети како граѓаните да го остварат правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, правото на постојана парична помош, но и остварување на правото на социјална парична помош.