Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017
пронајди
Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЗНАЕЊЕ И УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

[May 31 2017 ] Истражувањето за знаење и учество на граѓанските организации во процесот на реформа на јавната администрација е прво истражување во рамки на проектот Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната админстрација од страна на граѓанските организации

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

ДОДЕЛЕНИ 6 ГРАНТА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕФОРМИТЕ НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

[May 29 2017 ] Управниот одбор на ФООМ додели грантови на 6 граѓански организации за мониторинг на реформите на јавната администрација, во вкупен износ од 50.000 евра.