Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017
пронајди
Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

РАСТЕ ЕВРО - ОПТИМИЗМОТ, ЗАГРЖУВА ДОВЕРБАТА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА - ПРЕЗЕНТИРАНИ ДЕЛ ОД НА НАОДИТЕ ОД АНКЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЕВРОМЕТАР

[Dec 20 2017 ] Се повеќе граѓани сметаат дека членството на ЕУ би било добра работа. Анкетно испитување Еврометар покажува дека дури 63,8% од граѓаните сметаат дека влезот во ЕУ е позитивна работа, со што се бележи благ пораст, споредено со претходните три години.

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

НСРЈА 2017-2022: ПРОПУШТЕНА МОЖНОСТ ИЛИ ЧЕКОР КОН ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЗАРОБЕНАТА ДРЖАВА?

Документ за политики

[Dec 2 2017 ] Целта на овој документ е да придонесе кон унапредување на квалитетот на реформата на јавната администрација преку конструктивна критика на Нацрт-стратегијата за реформа на јавната администрација 2017-2022.

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

ТРКАЛЕЗНА МАСА “ПРЕДИЗВИЦИ И ПРОБЛЕМИ НА ГРАЃАНИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ ОД ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА„

[Dec 1 2017 ] Само 18,1 проценти од граѓаните ја оцениле работата на јавната администрација како добра, а незначително повеќе односно 19,3 како брза во испорачување на своите услуги – покажа последното истражување ЕВРОМЕТАР кое Евротинк - центарот за европски стратегии, го изработува еднаш годишно