Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017
пронајди
Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

БИЛТЕН НА ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Број I, aвгуст 2016 - 31 март 2017год.

[May 8 2017 ] Прво издание на билтенот на Проектот на УСАИД за граѓанско учество (ПГУ). Целта е тој да биде квартална публикација и истиот да биде користен за споделување новости, прилози и клучни достигнув ања поврзани со работата на ПГУ.

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

КОМПОНЕНТА 4: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИНСКИОТ АКТИВИЗАМ

Информатор 2017

[May 8 2017 ] Проектот за граѓанско учество (ПГУ) на УСАИД, кој започна со својата активност во август 2016 година, го зајакнува конструктивното учество на граѓанските организации (ГО) во однос на политики и прашања од јавен интерес и ја зголемува и одржува вклученоста на младите во јавниот живот во Македонија.

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

КОМПОНЕНТА 3: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА МЛАДИТЕ

Информатор 2017

[May 8 2017 ] Проектот за граѓанско учество (ПГУ) на УСАИД, кој започна со својата активност во август 2016 година, го зајакнува конструктивното учество на граѓанските организации (ГО) во однос на политики и прашања од јавен интерес и ја зголемува и одржува вклученоста на младите во јавниот живот во Македонија.

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

КОМПОНЕНТА 2: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Информатор 2017

[May 8 2017 ] Проектот за граѓанско учество (ПГУ) на УСАИД, кој започна со својата активност во август 2016 година, го зајакнува конструктивното учество на граѓанските организации (ГО) во однос на политики и прашања од јавен интерес и ја зголемува и одржува вклученоста на младите во јавниот живот во Македонија.

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

КОМПОНЕНТА 1: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА АЛИЈАНСИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Информатор 2017

[May 8 2017 ] Проектот за граѓанско учество (ПГУ) на УСАИД, кој започна со својата активност во август 2016 година, го зајакнува конструктивното учество на граѓанските организации (ГО) во однос на политики и прашања од јавен интерес и ја зголемува и одржува вклученоста на младите во јавниот живот во Македонија.