Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Ние одлучуваме
пронајди
Ние одлучуваме

ИЗБОРИ 2016: МОНИТОРИНГ НА ДЕБАТНАТА ЕМИСИЈА АКЦЕНТ НА МРТ1

Трет извештај за периодот 20 октомври-17 ноември 2016 година

[Nov 25 2016 ] Третиот извештај од мониторингот на информативната програма на првиот програмски канал на македонски јазик – МРТ1 на јавниот радиодифузен сервис ги содржи наодите од анализата на едночасовната дебатна емисија Акцент, која се емитува секој четврток во вечерните термини на првиот телевизиски канал на МРТ.

Ние одлучуваме

СПОТОВИ НА ГРАЃАНСКАТА АКЦИЈА „НИЕ ОДЛУЧУВАМЕ!

[Nov 14 2016 ] Воведен текст: Спотови на граѓанската акација „Ние одлучуваме!“ на тема здравство и екологија, сиромаштија и животен стандард, неправда и корупција, тајноста на гласањето и сумарен спот на акцијата, достапни на македонски и албански јазик.